Fotonikas Zinātnieku Nakts

https://rigaphotonicscentre.files.wordpress.com/2022/09/zinatnes-nakts-lu_programma.pdf

logo gaisma nākotnei

“Gaisma nākotnei” ir Zinātnieku nakts pasākums, ko organizē biedrība Rīgas Fotonikas centrs saskaņā ar Eiropas Zinātnieku nakts, kas plānots visā Eiropā 27. novembrī.

Projekts ir viens no vairākiem pasākumiem, kura uzdevums ir veicināt, kā fotonikas pētniecībai, inovācijai un ražošanai pietiktu speciālisti optikā, atom fizikā, kvantu zinātnē, un saistītām jomām, kas darbojās Latvijā. Ja pietrūks vajadzīgie speciālisti tad fotonikas pozitīvais perspektīvs Latvija nebūtu realizējams, pat ar visģeniālākajiem izgudrojumiem.

Jaunie speciālisti var nākt no Latvijas skolām, bet studentiem ir jāsaredz iespējas studēt un veidot karjerus vai fundamentālā pētniecībā, vai arī lietišķā pētniecībā un tehnoloģijas attīstībā rūpniecībā.

%d bloggers like this: