Mazizmēra bora jona implantācijas iekārta

ERAF

Projekta komanda

Dr. Dr.chem Valdis Avotiņš – kopš 2020.gada ir zinātniskās institūcijas Rīgas Fotonikas centrs vadošais pētnieks un Valdes loceklis. Viņam ir liela pieredze Ietvara programmu, H2020, Nacionālā Eiropas struktūrfondu programmu, pārrobežu sadarbības projektu plānošanā, vadībā un koordinācijā. Viņa zinātniskās intereses ir uzņēmējdarbības agrīnā etapa, inovāciju sistēmu, zināšanu pārneses un komercializācijas, eksporta pārvaldības un uzņēmējdarbības universitātes tēmu izpētē. Dr. Valdim Avotiņam ir plaša biznesa konsultāciju pieredze kopš 1993. gada. Valdis Avotiņš ir strādājis vai piedalījies projektos, kurus finansēja OECD, EK, Pasaules banka, Atvērtās sabiedrības fonds, UNDP u.c. Kā eksperts Valdis Avotiņš piedalījās divu Nacionālo attīstības plānu un aptuveni 10 nacionālo plānošanas dokumentu izstrādē, t.sk. nacionālās inovācijas politikas trīs redakciju izstrādē. Viņš ir 78 zinātnisko rakstu, 4 monogrāfiju autors vai redaktors, 3 patentu autors. Līdz 2018.gadam viņš bija vadošais pētnieks un asociētais prof. VeA un zinātniskā institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” direktors, iegūstot atzinību nozares vadošo zinātnisko centru aprindās. 

Mazizmēra bora jona implantācijas iekārta

Projekta zinātnisko rezultātu pārskats Atskaites periods Nr. 4.
(01.02.2021. – 30.04.2021.)

Projekta zinātnisko rezultātu pārskats Atskaites periods Nr. 2.
(01.08.2020. – 31.10.2020.)

Projekta zinātnisko rezultātu pārskats, Atskaites periods Nr. 1., (01.05.2020. – 31.07.2020.)

Projekta nosaukums: Tehnoloģiski pētījumi, lai radītu nākamās paaudzes mazizmēra 100 keV bora jonu implantācijas iekārtu ar TRL līmeni tuvu pie 4

Projekta mājaslapa – http://jonuimplanti.mozello.lv/par-mums/

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/19/A/144

Projekta īstenošanas termiņš: 36 mēneši, 01.05.2020. – 30.04.2023.

Projekta kopējais finansējums: 648 000 EUR, no tā ERAF atbalsta apjoms – 374 544 EUR

Projekta partneri:

  • Latvijas Universitāte (vadošais partneris, 60% projekta finansējuma),
  • SIA “Baltic Scientific Instruments” (partneris, 40% finansējuma)

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.fiz. Arnolds Ūbelis

Projekta administratīvais vadītājs: Dr.chem.Valdis Avotiņš

Projekta mērķis:

Vispārējais mērķis ir attīstīt jaunas paaudzes implantēšanas tehnoloģijas un attiecīgas laboratorijas iekārtas ar virsmērķi nākotnē tādas ražot un izmantot Latvijā un eksporta tirgū pasaulē.

Projekts attīstīs sekojošas inovatīvas tehnoloģijas koncepta prototipa formā:

  • bora jonu kūļa avota veidošana, kombinējot īpašā konstrukcijā dažāda veida plazmas tipa izlādes, kas dos iespēju miniaturizēt iekārtu. Šobrīd tirgū tiek piedāvāti izmēros lieli industriālie implantēšanas aparāti, kuri turklāt, izmanto toksisku bora fluorīda gāzi, kura prasa īpašu piesardzību;
  • lai kūlī paātrinātu jonus, ir paredzēts izmantot klasisku lineāru paātrinātāju sistēmu kvadrupola masas selektoru (QMS);
  • ieviestās novitātes tehnoloģijā pavērs iespējas samazināt iekārtu energopatēriņu, izmērus un izgatavošanas izmaksas.

Projekta galvenie sasniedzamie rezultāti:

  • Zinātnisko rakstu skaits, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos un kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts projekta ietvaros – 7. No tiem oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa – 2.
  • Jaunu produktu/tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros – 1.
  • Jauna produkta/tehnoloģijas prototipi – 1.
  • Komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības organizāciju – 1.
  • Tehnoloģiju tiesības – patents – 1.

Tīmekļu lapas informācijas izmaiņas

Informācija publicēta 02.06.2020, kad tika izvietota info par projektu..

Pēdējie labojumi veikti:

13.05.2021 – ievietots Projekta zinātnisko rezultātu pārskats Atskaites periods Nr. 4.

09.11.2020 – ievietota projekta komandas apraksti sākot ar Dr. Avotiņu

28.09.2020, kad tika izvietots ERAF logo un .

%d bloggers like this: