News

Attēls no 04-08-2016 ekonomikas ministra Arvila Ašeradena tikšanās ar Latvijas MVU uzņēmumiem kas ieguva atzinību par izcilo, inovatīvo darbu no Horizonta 2020 programmas 

Latvija un Latvijas Universitāte atkal kļūst par atpazītu spēlētāju kosmosa tehnoloģiju jomā Eiropas vienotā zinātnes telpā

Mazo uzņēmumu klubs, kuram LU Asociācija FOTONIKA-LV cenšas  maksimāli  kalpot un būt noderīga, atkal var lepoties ar nozīmīgu panākumu. Divi uzņēmumi (HEEPhotonic Ltd un Photonic Ltd), kuri strādā kosmosa tehnoloģiju jomā un kuri ir profesionāli saistīti ar FOTONIKA-LV Astronomijas institūtu ir  saņēmuši Eiropas Komisijas  izcilības sertifikātu, kuru ir parakstījuši Carlos Moedas un Corena Creatu attiecīgi  ES Zinātnes un Inovāciju  un ES Reģionālās politikas komisāri.  Tam pamatā ir augstais vērtējums par abu uzņēmumu pēdējā programmas HORIZONTS 2020 (SME-2 SME instrument phase 2, )  konkursā iesniegtiem projektu pieteikumiem 4 M€ kopapjomā. Eiropas Komisija un tās divi komisāri  viennozīmīgi apliecina, ka projektus ar šādu kvalitātes sertifikātu ES dalībvalstis var finansēt no Struktūrfondu naudas neprasot no iesniedzējiem nekādu papildus argumentāciju. Līdz ar šo panākumu, Latvija atkal kļūst par atpazītu spēlētāju kosmosa tehnoloģiju jomā Eiropas vienotā zinātnes telpā.

Minēto uzņēmumu pārstāvji kopā ar vēl 5 SMEs instrumenta konkursos panākumus guvušiem uzņēmumiem tika uzaicināti uz pieņemšanu pie LR Ekonomikas Ministra Arvila Ašerādena 2016.gada 4.augustā (https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/10950-aseradens-programma-horizon-2020-paver-iespejas-mazu-uznemumu-biznesa-planus-parverst-globali-konkuretspejigos-produktos).

Asociācijas FOTONIKA-LV projektu „task force”  kopā ar minētiem kosmosa jomas  un vairākiem citiem uzņēmumiem šobrīd turpina strādāt  pie  10 projektu pieteikumiem SMEs instrumenta konkursiem, uzlabojot  jau esošos (atkārtotai iesniegšanai)  un izstrādājot jaunus, viennozīmīgi, perspektīvus projektu  pieteikumus. Vienlaicīgi tiek izvērtētās iespējas kopīgam startam citos HORIZONTS 2020 projektu konkursos. No FOTONIKA-LV puses tiek veikts filantropiski pašaizliedzīgs, bet resursos ierobežots darbs, lai eventuāli iegūtu investīcijas Latvijas inovāciju un zinātnes sistēmā vismaz 20 M€ apjomā no ES kopīgā budžeta. Šādi panākumi rosinās veiksmīgo mazo uzņēmumu apgrozījuma eksponenciālu izaugsmi ar perspektīvu pacelties virs ES mazo un vidējo uzņēmumu sliekšņa (vairāk kā 250 strādājošo un gada apgrozījums virs 50 M€) jau tuvākā desmitgadē.  Ambīcijām pamatā, viennozīmīgi, ir neatkarīgu ES ekspertu  argumentēts vērtējums un Eiropas Komisijas komisāru sertifikāts.

Ir svarīgi atkārtoti uzsvērt, ka minēto kosmosa jomas uzņēmumu, kā arī BSI Ltd un visa minētā FOTONIKA-LV kluba uzņēmumu panākumi balstās gadu desmitos krātā zinātniskās darbības pieredzē un aktīvā praksē astrofizikas, kosmosa zinātņu un tehnoloģiju, kvantu zinātņu un  tehnoloģiju jomās Latvijas Universitātē un Latvijā (ieskaitot panākumu ar FOTONIKA-LV,  FP7-REGPOT-2011-1 projekta Nr. 285912  ļoti sekmīgu izpildi). Šīs jomas vieno fotonika – viena no sešām Eiropas Savienībā akcentētām atslēgas tehnoloģijām.

Ir acīmredzami, ka Latvijas Universitātei ir laiks papildināt savu prioritāro zinātnes virzienu sarakstu un iestāties par šo jomu iekļaušanu viedo specializāciju grupā Latvijā. Vienlaicīgi viss faktu un argumentu kopums rāda, ka ir pamats šādai ambiciozai transregionālai viedai specializācijai  trijās Baltijas valstīs.

Dr.Phys. Arnolds Ūbelis

FOTONIKA-LV zinātniskais sekretārs

 

 

 

P1020527

Visit of the Center for Space Utilization of the Chinese Academy of Sciences, Feb 24, 2016 to Latvia

The Center for Space Utilization of the Chinese Academy of Sciences (CSU) visited Latvia on 24 February 2016.  The purpose of the visit coordinated by the Space Technology and Science Group, Oy (STSG) is to explore opportunities for CSU collaboration with space research centers and SMEs involved in space technology development in Latvia, Poland and Finland.

The CSU delegation headed by Prof. Ming GAO, Director of CSU, Prof. Yidong GU, Prof. Tao ZHANG, Dr. Yang YANG (responsible for international relations) and Dr. Li XU (responsible for S&T Cooperation.

The delegation met with the leaders of Latvia’s space science and space technology as well as with representatives of Latvian SMEs involved in space technology development.  The meeting took place in the University of Latvia Senate Chambers under the chairmanship Arnolds Ubelis and opened with remarks by LU Rector Indrikis Muiznieks.  Presentations were made by researchers from LU’s FOTONIKA-LV research center:

̶            Kalvis Salmins, FOTONIKA-LV and Manager – Riga Laser Ranging Station, “History and development of laser ranging in Latvia”

̶            Janis Vjaters, Senior Scientist, HEE Photonic Labs Ltd, “Next Generation Satellite Laser Ranging Systems”

̶            Janis Kaminskis, FOTONIKA-LV and Senior Scientist, Institute of Geodesy and Geoinformatics, “Geodesy in Latvia”

̶            Valdis Avotins,Prof. Ventspils University College and Director – Ventspils International Radio Astronomy Center, “Radioastronomy in Latvia”

̶            Janis Alnis, FOTONIKA-LV and Institute of Atomic Physics and Spectroscopy, Chief- Quantum Optics Laboratory, “Quantum Optics Research In Latvia”

Subsequent to the meeting at LU the delegation toured Old Town Riga and had a working dinner with Finance Minister Dana Reizniece-Ozola to discuss potential collaboration between Latvia and China in space.  The Minister has a particularly strong interest in space having earned an Executive MBA from the International Space University.

CSU

CSU was established in 2011 to meet China’s strategic requirements to develop pioneering space utilization systems for the Chinese Space Station (CSS). The responsibilities of CSU include: strategic planning, system design and integration tests, development and operation of on-board and ground mission supporting system, engineering reliability and assurance, organizing and managing of the engineering process, management of result outlets in CSS and other major space utilization programs. Currently CSU with about 220 staff has attained all related capabilities in space utilization technologies.  In the next 10 years, China will independently build a 60-ton space station which will run in orbit for 10 years. As China’s largest space science and utilization program, space station utilization is a strategic engineering promoting cutting-edge scientific exploration and leading the development of applied technology, currently in 31 topics of 8 fields including space science and applied life science and biotechnology, microgravity fluid physics and combustion science, space environment and space physics, space earth science, new technology of space utilization, space material science, basic research in microgravity, space astronomy and astrophysics. Utilization payloads will consist of dozens of space science experiment racks, major research facilities with international competitiveness and independent load used for specific space science research field.  http://english.csu.cas.cn/

FOTONIKA -LV

The emerging national photonics research center of the University of Latvia was formed in 2010 as an association of the Institute of Atomic Physics and Spectroscopy, the Institute of Astronomy, and the Institute of Geodesy and Geoinformatics.  FOTONIKA-LV has won multiple research grants and its member institutes received high recognition in the rating by the respected Technopolis consultancy.  FOTONIKA-LV with its member institutes is the leading space science and space technology research center in Latvia.  FOTONIKA – LV has functioned as the cluster coordinator for the photonics cluster of research driven SMEs in Latvia.  Recently, FOTONIKA-LV initiated the formation of the not-for-profit association Riga Photonics Centre to continue activities to advance the interests of all enterprises and research institutes in Latvia.

CONTACT

Vidvuds Beldavs

Chairman, Riga Photonics Centre

Phone – +371-278-62021

e-mail – vid.beldavs@rigaphotonicscentre.org

www.rigaphotonicscentre.org

 

 

 

Riga01 (2)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: